Windykacja zagraniczna

Globalizacja sprzyja rozwojowi biznesu poza granicami kraju. Jednak nowe możliwości rodzą także nowe zagrożenia. Ryzyko niemożności ściągnięcia należności jest równie prawdopodobne za granicą co w kraju. Jednak nie wszyscy mają świadomość złożoności problemów związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od dłużników z innych państw. GCS Poland udziela w tym obszarze wsparcia przedsiębiorcom z sektora małych, średnich i dużych firm z różnych branż.

Na czym polega windykacja zagraniczna?

W najprostszym ujęciu jest to proces odzyskiwania długów od dłużników zza granicy. Do podstawowych trudności należą rozbieżności między przepisami prawa obowiązującymi w kraju dłużnika i wierzyciela. Konieczne jest dogłębne zapoznanie się z lokalnymi systemami prawnymi oraz z postępowaniem windykacyjnym w danym kraju. W ramach windykacji zagranicznej podejmowane są takie działania jak:

  • negocjacje z dłużnikami i wierzycielami,
  • bezpośrednie odzyskiwanie należności poprzez zagranicznych przedstawicieli,
  • wparcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego przed krajowymi sądami i organami administracyjnymi,
  • wsparcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego przed zagranicznymi sądami i organami administracyjnymi,
  • pomoc w procesie sądowym postępowania układowego z wierzycielami,
  • pomoc w procesie restrukturyzacji wierzytelności,
  • opracowywanie programów naprawczych.

Jak działamy w obszarze windykacji zagranicznej?

Zapoznajemy się z danymi dostarczonymi nam przez Klienta, jednocześnie uruchamiamy współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami. Pozwala to na monitorowanie postępowania na różnych etapach, poczynając od monitorowania terminowości spłat dłużnika, a kończąc na sprawach sądowych w celu wyegzekwowania konieczności spłaty długu. Podejmujemy się zarówno działań mediacyjnych, jak i dochodzenia należności na drodze sądowej. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo, wykorzystując przy tym aktualne przepisy prawa.

W naszym postępowaniu windykacji zagranicznej uwzględniamy indywidualny charakter spraw. W przypadku windykacji zagranicznej konieczne jest właśnie indywidualne podejście do każdego problemu, ponieważ specyfika różnic systemów lokalnych tego wymaga. Wspieramy naszych Klientów w odzyskiwaniu należności od dłużników z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, a także z innych krajów, głównie europejskich. Nasi Klienci otrzymują stale bieżące informacje na temat postępu prac oraz aktualnej sytuacji - w języku polskim bądź w razie konieczności także w innym języku.

Naszym celem jest takie działanie, które pozwoli na zakończenie windykacji zagranicznej na etapie polubownym. Dzięki temu wierzyciele i dłużnicy mają uregulowaną sytuację bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Ponadto takie rozwiązanie sprawy często sprawia, że kontrahenci pozostają dalej w relacjach biznesowych, po procesach sądowych wiele dobrze funkcjonujących więzi biznesowych zostaje zerwanych. Możemy jednak włączyć się na każdym etapie odzyskiwania należności - zarówno w momencie, gdy jeszcze nie podjęte zostały żadne działania, jak i w fazie, gdy postępowanie polubowne nie przynosi żadnych efektów.

Materiały związane z artykułem 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com