Windykacja w Niemczech

Odzyskanie wierzytelności od klienta zagranicznego wi±że się z licznymi utrudnieniami. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim rozbieżności pomiędzy regulacjami prawnymi poszczególnych krajów. Do tego dochodzi często bariera językowa oraz brak zrozumienia kontekstu. Jak zatem odzyskać swoje należności?

Polecamy skorzystanie z firm zajmuj±cych się profesjonaln± windykacj± zagraniczn±. Jako partner Global Credit Solutions posiadamy lokalne biura i przedstawicieli regionalnych w wielu krajach europejskich. W naszej ofercie znajduje się m.in. windykacja w Niemczech.

Do kogo skierowana jest oferta?

GCS Poland świadczy usługi zarówno małym, jak i średnim oraz dużym przedsiębiorcom z różnych dziedzin. Podejmujemy działania windykacyjne dla klientów z różnych branż. Windykacja zagraniczna opiera się na innych prawach niż w Polsce. Dlatego nie prowadź działań na własn± rękę – skorzystaj z pomocy ekspertów jak najszybciej po upływie terminu zapłaty. Unikniesz w ten sposób przedawnienia długu, który wg niemieckiego kodeksu cywilnego wynosi okres 3 lat (wyj±tek: w prawie budowlanym i transportowym okres ten może wynosić od 1 roku do 5 lat).

Jakie podejmujemy działania?

  • Zanim rozpoczniemy postępowanie, dokładnie zapoznajemy się ze szczegółami zadłużenia oraz z niemieckim systemem prawnym. Staramy się rozwi±zać sprawy polubownie, dlatego kontaktujemy się z dłużnikami w celu negocjacji i bezpośredniego odzyskania długu.
  • W przypadku braku możliwości polubownego rozwi±zania sprawy, rozpoczynamy procedury postępowania s±dowego.
  • Windykacja s±dowa – wsparcie i reprezentowanie przed s±dami zagranicznymi oraz organami administracyjnymi.
  • Monitoring płatności, pomoc w procesie restrukturyzacji wierzytelności.

Windykacja w Niemczech prowadzona jest przez naszych zagranicznych pracowników. Na bież±co relacjonuj± oni przebieg prac oraz postępy. Tłumacz± także niemieckie dokumenty na język polski oraz wyjaśniaj± kontekst.

Pamiętaj: dokładamy wszelkich starań, by rozwi±zać sprawę już na etapie przeds±dowym. Dlatego kładziemy nacisk na prowadzenie mediacji d±ż±cych do podpisania ugody. Pozwoli to na odzyskanie pieniędzy bez zrywania współpracy z zadłużonym partnerem biznesowym.

Jak przebiega windykacja w Niemczech?

  • Postępowanie upominawcze – s±d kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty. Nie jest wymagane pełnomocnictwo, a jedynie podanie dokładnych danych stron sporu oraz wypełnienie formularza. Jeśli w ci±gu 2 tygodni dłużnik nie udzieli na nie odpowiedzi, zostaje wydany nakaz zapłaty. Podjęte na tym etapie działania przerywaj± okres przedawnienia.
  • Postępowanie zwykłe – w tym przypadku konieczne jest pełnomocnictwo oraz złożenie zeznań przez obie strony. Do wydania wyroku często potrzeba więcej niż jednej rozprawy. Na zakończenie składamy również wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Pamiętaj, że nie musisz obawiać się o koszty postępowania zagranicznego. Niemieckie prawo daje możliwość obarczenia dłużnika nie tylko należnymi odsetkami, ale także kosztami wynajęcia firmy do prowadzenia windykacji zagranicznej.
 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com