Windykacja w Anglii

Oferujemy pomoc w szerokim spektrum windykacji w Anglii - poczynając od działań polubownych aż po formalne postępowanie na drodze sądowej. Jeżeli dłużnik spóźnia się z należnościami bądź nie wyraża chęci uregulowania długu, to warto skorzystać ze wsparcia firmy, która wykorzystuje wszelkie dostępne środki dopuszczone prawem, aby wierzyciel otrzymał należności. Nie trzeba szukać za granicą. Jesteśmy polską firmą i zapewniamy obsługę w języku polskim, a przy tym współpracujemy z zagranicznym przedsiębiorstwem, które reprezentuje interesy naszych Klientów w Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda współpraca w zakresie windykacji w Anglii?

  • zbieramy dane od Klienta dotyczące dłużnika i sprawy oraz zapoznajemy się z nimi,
  • nawiązujemy współpracę z angielskim biurem - naszym zagranicznym partnerem,
  • monitorujemy terminowość spłat dłużnika,
  • w porozumieniu z naszym zagranicznym partnerem wystosowujemy wezwanie do zapłaty - pocztowe oraz telefoniczne,
  • wszczynamy procedurę sądową - postępowanie zwykłe oraz europejski nakaz sądowy.

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

W sytuacji, w której spłata należności nie następuje możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty na podstawie wniesienia pozwu, zawierającego wszelkie dane wymienione w Artykule 7 pkt 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlament Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku. Ponadto pozew musi zawierać oświadczenie powoda, potwierdzające zgodność zamieszczonych informacji z najlepszą wiedzą i przekonaniem o prawdzie. Poświadcza ono także, że powód przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych niezgodnych z prawą skutkuje nałożeniem przewidzianych w takich sytuacjach sankcji prawnych. W przypadku, gdy sąd uzna, że wszystkie warunki formalne zostały spełnione i są uzasadnione, zostaje wydany Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) - w terminie do 30 dni od chwili wniesienia pozwu.

Windykacja w Anglii przebiega sprawniej dzięki wydaniu ENZ, ponieważ zgodnie z przytoczonym wcześniej rozporządzeniem nakaz, który obowiązuje w państwie członkowskim wydania, jest uznawany i wykonywany także w innych państwach członkowskich bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Dzięki temu wyeliminowane zostają procedury pośrednie przy windykacji w Anglii.
 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com