Fundusze Unijne - beneficjent GCS (Poland) Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu:
"Wdrożenie w Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu windykacji międzynarodowej"

Okres realizacji:
2013 - 2014 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com