PRZETARGI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu:
"Wdrożenie w Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu windykacji międzynarodowej"

Okres realizacji:
2013 - 2014


Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem Global Collection Service (Poland) Sp. z o. o. do realizacji projektu pt. "Wdrożenie w Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu windykacji międzynarodowej" uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna być ważna do 31.07.2014 roku, oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: b.staniszewski@gcs-poland.com, pocztą na adres siedziby spółki: ul. Marconich 3 w Warszawie, 02-954 Warszawa lub osobiście.

Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany w zapytaniu adres email) upływa w dniu 10.02.2014.

Z poważaniem,
Bartosz Staniszewski

Szkolenia - zapytanie ofertowe »
Zał. 1 - Oswiadczenie o braku powiązań »
Zał. 2 - Formularz oferty »
Analiza przygotowawcza - zapytanie ofertowe »
Zał. 1 - Oswiadczenie o braku powiązań »
Zał. 2 - Formularz oferty »
Zapytanie ofertowe - moduł składania zleceń »
Zał. 1 - Oswiadczenie o braku powiązań »
Zał. 2 - Formularz oferty »
Zapytanie ofertowe - wdrożenie i integracja struktury »
Zał. 1 - Oswiadczenie o braku powiązań »
Zał. 2 - Formularz oferty » 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com